SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 • Çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen sürdürülebilir yönetim sistemi anlayışını benimsemek ve sürdürmek,
 • Faaliyet alanımız ile ilgili tüm yasal mevzuat ve standartlara uygun hareket etmek, 
 • İstihdamda yerel halka ve ayrımcılık riski altında olan gruplara öncelik vermek, 
 • Tüm çalışanlarımızın olanaklarımızdan eşit şekilde faydalanmasını sağlamak, aralarında herhangi bir ayrım gözetmemek, 
 • Çalışanlarımıza güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı ile eğitim, deneyim ve ilerleme fırsatlarını düzenli olarak sağlamak, 
 • Çalışan memnuniyetini ön planda tutmak, çalışanlarımızın güvenle şikayetlerini iletip çözüm alabilecekleri bir şikâyet mekanizması yürütmek, 
 • Sürdürülebilirliğin çalışanlarımız ve misafirlerimiz için ön planda olmasını sağlamak, 
 • Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesine özen göstererek güvenli gıdalar sunmak, 
 • Tüm çalışanlarımıza ve misafirlerimize karşı faaliyetlerimizin tamamında her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını temel insan hakkı olarak benimsemek ve toplumsal eşitliğe uygun davranmak, 
 • Misafir memnuniyetini ön planda tutmak, her türlü kaynaktan gelen geri bildirimleri dikkate almak, gerekli ise düzeltici ve önleyici faaliyet oluşturmak ve sürekli iyileştirme sağlamak, 
 • Doğal alanların ve kültürel miraslarımızın korunması adına üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek, 
 • Yerel tedarikçilere öncelik vermek, atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık ürünlerin satın alınmasını dikkatle yönetmek, verimli ve çevreye duyarlı satın almalar gerçekleştirmek, 
 • Teknolojik ilerlemeleri yakından takip etmek ve uyum sağlamayı prensip haline getirmek, yenilenen tüm ekipmanlarımızın, daha az enerji tüketen ve çevreye duyarlı materyallerden oluşmasına özen göstermek, 
 • Elektrik ve su tüketimini düzenli olarak takip etmek ve kişi başı elektrik ve su tüketimini düşürmek, 
 • Otelimiz çatısı altında atıkların azaltılmasını sağlamak ve israfın önüne geçmek, 
 • Otelimizde iyi bir Atık Planı oluşturmak ve atıklarımızın lisanslı firmalarla bertarafını sağlamak, 
 • Doğal kaynaklarımızın verimli kullanımını sağlamak amacıyla misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek, 
 • Hava, su ve toprak kirliliğini azaltmak adına uygulamalar yapmak, 
 • Tüm paydaşların şikayetlerini iletip çözüm alabilecekleri bir şikâyet mekanizması oluşturmak ve sürdürmek, 
 • Biyoçeşitliliğin, ekosistemin ve peyzajın korunmasında üzerimize düşen görevleri yerine getirmek, 
 • Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı şeffaflık içinde tüm paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşmak, 
 • Sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

İbos Hotel Hakkında Yorum Yaz